ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຫຼັງຈາກນ້ອງຖືກມັດແລ້ວ ພໍ່ຕີລູກໜັກອີ່ຫຼີ່

ຫຼັງຈາກນ້ອງຖືກມັດແລ້ວ ພໍ່ຕີລູກໜັກອີ່ຫຼີ່

ລັກເຂົ້າໜົມຖືກມັດຕາກແດດ

,,

ມາຮອດເຮືອນຖືກພໍ່ທັງແຕະ ທັງຕີ ປວດທັງກາຍ ແລະ ໃຈ

ພີ່ນ້ອງເອີຍ ຕ້ອງຖືກລົງໂທດຂະໜາດນີ້ເລີຍບໍ

ມືງເປັນພໍ່ຄົນ ຫຼື ໝາກັນບໍ່ ຄື ຕິລູກແທ້

ມີຄລີບ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button