ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຫດການ ເກີດຂື້ນນຳ ເອື້ອຍຂ້ອຍ, ບັດATM ຢູ່ນຳລາວ, ລະຫັດກະບໍ່ມີໃຜຮູ້,

ເຫດການ ເກີດຂື້ນນຳ ເອື້ອຍຂ້ອຍ, ບັດATM ຢູ່ນຳລາວ, ລະຫັດກະບໍ່ມີໃຜຮູ້, ຢູ່ຊື່ນໆ ກະມີຄົນກົດ ເອົາເງິນລາວຢູ່ ຫຮວງພະບາງ ດ້ວຍການໃຊ້ QRcode ,

ຕື່ນເຊົ້າມາ ເຂົ້າປະທະນະຄານ ສາຂາໃຫຍ່ ແຂມຂອງ,ທະນະຄານ ກະໃຫ້ຂຽນໃບ ສະເຫນີ ເບິ່ງກ້ອງ ວົງຈອນປິດ, ເພິານວ່າປະມານ 4 ມື້ ຫາກມີຄົນໂທຫາ , ຈໃທເຫດເກີດແຕ່ວັນທີ່ 28/02/2023,

ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງ ບໍ່ມີໃຜຕິດຕໍ່ຫາເທື່ອ, ປານນີ້ ຄົນກົດເງິນ ອອກນອກປະເທດລະແລ້ວ.

1. ຄົນໄປກົດ ຮູ້ລະຫັດເຂົ້າ BCELone,

2. ຄົນໄປກົດ ຫັນຮູ້ ລະຫັດ ກົດເງິນ 6ຕົວເລກ,

ແມ່ນໃຜເດ ຈະແຮກໄດ້ແບບນີ້ ????????? ຄວາມຄິດສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຖ້າເກີດ ເຫດການແບບນີ້ ທະນະຄານຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງເງິນຄືນ, ເພາະວ່າ ເຮົາຝາກເງິນກັບທະນະຄານ, ເຫັນລົງຂ່າວເຕືອນໄພ ເວລາກົດເງິນ,

ບໍ່ເຄີຍເຫັນທະນະຄານ ອອກມາແຈ້ງວ່າແມ່ນແທ້ຫຮືບໍວ່າມີຄົນໄປຕິກຕັ້ງອຸປະກອນເເຮັກ ?

ກ້ອງກະມີ?

ເວລາຕິດຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ?

ເປັນຫຍັງທະນະຄານ ບໍມີຄວາມປອດໄພ ?

ແມ່ນ ຄົນນອກ ຫຮື ຄົນ ໃນ ?

ເຮົາກະບໍຮູ້ ?

ຖ້າ ຕູ້ ສີ ຕູ້ ສາ ຝາກເງິນໄວ້ ທະນະຄານ ໂດຍເພິ່ນ ບໍຮູ້ຫຍັງ ນີ, ເປັນໄປໄດ້ສູ້ງ ວ່າຈະຖືກຫລັກກົດເງິນແບບນີ້ໄດ້.

ຢ່າລືມວ່າ ລະຫັດບັດ ຕ່າງ ໆ ບໍ່ແມ່ນ ມີແຕ່ ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແກ້ໄຂໄດ້.

ສະຫຮຸດວ່າ ຖ້າເກີດ ເຫດການແບບນີ້ ຢາກໃຫ້ທະນະຄານຮັບຜິດຊອບໃຊ້ເງິນໃຫ້ຊາຊົນ ສາ, ສ່ວນຖືກຫລັກດ້ວຍ ວິທິໃດຫັນ ໃຫ້ທະນະຄານປັບປຸງແກ້ໄຂສາ, ຄົນເກັງ ກະບັກຫຮາຍໆ ຢູ່ອົງກ່ອນ, ພັດທະນາ app ກະບັກເກັ່ງໆ,

ໃຫ້ພາກັນຄິດແດ່ ເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເງິນປະຊາຊົນ ຫຮືໃຫ້ມີ option ໃຫ້ປະຊາຊົນເວົ້າເລື່ອງຕວາມປອດໄພ ຫຮື ປະກັນໄພຫຍັງຕ່າງໆ,ເດືອນເທົ່າໃດ ກະວ່າກັນໄປ

……

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button