ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຜູ້ບາວຈີນມາຕັດຜົມບອກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສາວລາວ ໃຫ້ເພີນແດ່

ຜູ້ບາວຈີນມາຕັດຜົມບອກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສາວລາວ ໃຫ້ເພີນແດ່

ຜູ້ບາວຈີນມາຕັດຜົມບອກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສາວລາວ

,,

,,

ໃຫ້ເພີນແດ່ ພອມເປ ໃຫ້ເດືອນລະ10,000ລ້ານ

,,

,,

,,

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button