ລາວໂທລະຄົມ ຂໍແຈ້ງ ທ່ານລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ ບໍລິການອີນເຕີເນັດFTTH ຊາບວ່າ:

ລາວໂທລະຄົມ ຂໍແຈ້ງ ທ່ານລູກຄ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ ບໍລິການອີນເຕີເນັດFTTH ຊາບວ່າ:

ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2021ເວລາ 00:00 ຫາ 02:00 ໂມງ ທາງ ລາວໂທລະຄົມ ຈະປັບປຸງລະບົບ FTTH ເພື່ອຮັບປະການບໍລິການລູກຄ້າໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ ສະນັ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາ ດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດບໍ່ສະດວກ.

ລາວໂທລະຄົມ ຂໍຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີນີ້ດ້ວຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *