ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົງລາກໃຊເປັນເຫດ.

⭐ຊົງລາກໃຊເປັນເຫດ.

,,

,,

⭐.ອາຈານສັ່ງໃຫ້ຕັດຊົງຜົມນັກຮຽນແຕ່ນັກຮຽນຢາກຕັດຊົງຜົມລາກໄຊ.

,,

,,

ອົດທົນເອົາເດີໃຫຍ່ຈື່ງຕັດຊົງລາກໃຊຕອ້ນນີ້ນອ້ງຍັງຮຽນປະຖົມຢູ່😊😊

,,

,,

*ລົງຕັດຜົມຟີທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມວຽງທອງ

,,

,,

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button