ອ່ານດ່ວນ ກ່ອນທີຈະສາຍເກີນໄປ ດື່ມນ້ຳກະທ່ອມຫຼາຍ ຈົນໄສ້ເນົ່າ

ອ່ານດ່ວນ ກ່ອນທີຈະສາຍເກີນໄປ ດື່ມນ້ຳກະທ່ອມຫຼາຍ ຈົນໄສ້ເນົ່າ

,,

ຊາຍໜຸ່ມແບ່ງປັນປະສົບການໃກ້ຄວາມຕາຍຂອງລາວ ເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງ, ກິນອາຫານບໍ່ໄດ້, ຖ່າຍບໍ່ສະດວກ, ຍ່າງບໍ່ໄດ້,

,,

ຫລັງຈາກດື່ມນ້ຳທ່ອມແທນນ້ຳທຳມະດາເປັນເວລາດົນນານ. ຮູ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງວ່າລໍາໄສ້ຖືກອຸດຕັນຢ່າງຮຸນແຮງ,.

ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນໃນລໍາໄສ້ ຈົນ​ຕ້ອງ​ຜ່າ​ຕັດ​ດ່ວນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງນຳເອົາເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້ມາແບ່ງປັນເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້

,,

,,

ເຮັດໃຫ້ເກີດການອຸດຕັນໃນລໍາໄສ້ ຈົນ​ຕ້ອງ​ຜ່າ​ຕັດ​ດ່ວນ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງນຳເອົາເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້ມາແບ່ງປັນເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *