ໂອກາດດີມາແລ້ວ…!!ບໍລິສັດ ແຮ່ຫາຍາກລາວ -ຈີນຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ໂອກາດດີມາແລ້ວ…!!ບໍລິສັດ ແຮ່ຫາຍາກລາວ -ຈີນຈຳກັດ ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຮີຫໍພັກ – ລ້ຽງເຂົ້າ 3 ຄາບ

ບໍລິສັດແຮ່ຫາຍາກລາວແລະຈີນຈຳກັດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ2ຕໍ່າແຫນ່ງ:

1.ພ/ງ ແປພາສາຈີນ ,ແປປາກເປົ່າແປເອກະສານທົ່ວໄປ(ຂໍຄົນທີ່ມີປະສົມການໃນການແປມາກ່ອນ)ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ800$-1200$

2.ພ/ງ ບັນຊີ ຮຽນຈົບສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ(ມີປະສົມການຢ່າງຫນ້ອຍ1ປີຂຶ້ນໄປ)ສາມາດເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳປີໄດ້ລະດັບພາສາ4Gຂຶ້ນໄປຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, excel ,word,ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ500$-700$ຂຶ້ນໄປ.

ສະຫວັດດີການມີປະກັນສັງຄົມ-ພັກປະຈຳປີ15ມື້ມີເງິນອຸດຫນູນຕ່າງໆໃຫ້W.a:58109135ບໍລິສັດຕົ້ງຢູ່ ບ້ານພະຂາວ,ເມືອງໄຊທານີ,ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,ຂ້າງດີມາກຫລັກ9.

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *