77 ປີຜ່ານໄປ​ ແຕ່ຄວາມເຈັບປວດໃນໃຈຂອງລູກຫຼານຍັງບໍ່ຫາຍ- ວັນຄຽດແຄ້ນ

77 ປີຜ່ານໄປ​ ແຕ່ຄວາມເຈັບປວດໃນໃຈຂອງລູກຫຼານຍັງບໍ່ຫາຍ- ວັນຄຽດແຄ້ນ

ຂອງຊາວເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ- ວັນນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ ຄົບຮອບ 77 ປີ

(21/3/1946-21/3/2023)

ວັນສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດສຳລັບຄົນລາວເວົ້າສະເພາະກະຄືຄົນເມືອງທ່າແຂກນັ້ນເອງ

,,

,,

#ເຫດການໃນອະດິດທີ່ຜ່ານມາແລ້ວ

#ລາວນິວສ໌

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *