ຂ່າວທົ່ວໄປ

ລ໋ອກດາວຮອບ 4 ນີ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານຕິດໜີ້ຄ່າຫຍັງ

ລ໋ອກດາວຮອບ 4 ນີ້ຄອບຄົວຂອງທ່ານຕິດໜີ້ຄ່າຫຍັງ

1. ຄ່ານ້ຳ,ຄ່າໄຟ

2.ຄ່າລົດ,ຄ່າຫ້ອງ

3.ມີໜີ້ຂື້ນ 10 ເທົ່າ

ຢາກໃຫ້ລັດຊ່ວຍຫຍັງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button