Breaking News

ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

🇲🇽 ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃນລະຫວ່າງເວລາກິນເຂົ້າ ກັບບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍທ່ານ Gustavo Acosta Altamirano.

ໄດ້ນໍາສະແດງ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງລາວ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນເວລາກິນເຂົ້າ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ສາມາດປ້ອງກັນລະອອງ ການແຜ່ເຊື້ອເຂົ້າທາງດັງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ທັບຊ້ອນ ກັບຜ້າປິດປາກ-ດັງ ທົ່ວໄປ ເວລາອອກໄປນອກສະຖານທີ່.

ຢາກທົດລອງ ເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງບໍ່ ?

About admin

Check Also

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່ສຳລັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ ສປປ ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປັບຂຶ້ນມາແລ້ວ 8 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນປັບຂຶ້ນຈາກ 900.000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1.100.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.