ຂ່າວທົ່ວໄປ

ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

🇲🇽 ນັກວິທະຍາສາດ ປະເທດເເມັກຊິໂກ້ ພັດທະນາ ໜ້າກາກປິດດັງ ປ້ອງກັນໂຄວິດ ໃນລະຫວ່າງເວລາກິນເຂົ້າ ກັບບຸກຄົນອື່ນ ໂດຍທ່ານ Gustavo Acosta Altamirano.

ໄດ້ນໍາສະແດງ ນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຂອງລາວ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນເວລາກິນເຂົ້າ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ ສາມາດປ້ອງກັນລະອອງ ການແຜ່ເຊື້ອເຂົ້າທາງດັງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ທັບຊ້ອນ ກັບຜ້າປິດປາກ-ດັງ ທົ່ວໄປ ເວລາອອກໄປນອກສະຖານທີ່.

ຢາກທົດລອງ ເອົາໄປໃຊ້ເບິ່ງບໍ່ ?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button