ບູຮານບອກໄວ້ 5 ວິທີນີ້ ຈະຊ່ວຍຮຽກເງິນຮຽກທອງເຂົ້າບ້ານ

ບູຮານບອກໄວ້ 5 ວິທີນີ້ ຈະຊ່ວຍຮຽກເງິນຮຽກທອງເຂົ້າບ້ານ

1. ເຂົ້າສານ

ຫ້ອງຄົວທີ່ດີຈະຕ້ອງມີເຂົ້າສານເຕັມຖັງ ຢ່າໃຫ້ຂາດ ເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງບ້ານແລະຜູ້ອາໄສມີກິນມີໃຊ້ບໍ່ຕິດຂັດ ເງິນທອງບໍ່ຂາດຕົກ ຄືເຂົ້າສານທີ່ຢູ່ເຕັມຖັງສະເໜີ

2. ໄຂ່ໄກ່ໄຂ່

ໄກ່ນັ້ນປຽບໄດ້ດັ່ງທອງຄຳ ການວາງໄຂ່ໄກ່ 8 ໜ່ວຍ ໃສ່ກະຕ່າເອົາໄວ້ໃນຫ້ອງຄົວ ປຽບສະເໝືອນການວາງທອງຄຳໄວ້ໃນບ້ານ ຈະຊ່ວຍເສີມດວງການເງິນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງບ້ານຮ່ຳລວຍ ມິກິນມີໃຊ້ບໍ່ຂາດມື.

3. ຈານສີຂາວ

ຈະຊ່ວຍເສີມໂຊກລາບ ຫາກໃຜທີ່ເປັນຄົນຊ່າງສັງເກດຈະເຫັນໄດ້ວ່າຕາມພັດຕະຄານໃຫ່ຍໆ ມັກຈະໃຊ້ຈານຊົງກົມສີຂາວ ເພາະຈານຊົງກົວສີຂາວນັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງຮາກຖານທີ່ອຸດົມສົມບູນນັ້ນເອງ ຈຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າຈະຊ່ວຍເສີມຖານະທາງການເງິນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

4. ເຕົາໄຟ

ເຕົາໄຟເປັນຕົວແທນແຫລ່ງ ໂຊກລາບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງຕັ້ງໄຟໄວ້ຕິດກຳແພງ ທີ່ເປັນຜະໜັງຫນາທືບ ຫາກຕັ້ງເຕົາໄຟ ໄວ້ລອຍໆກາງຫ້ອງຄົວ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຂາດພະລັງ ຂາດໂຊກ ການເງິນມີບັນຫາຂຶ້ນໄດ້.

5. ຕຳແໜ່ງຫ້ອງຄົວ

ຢ່າງທີ່ບອກໄປຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນແລ້ວວ່າຫ້ອງຄົວເປັນຂຸມສັບຂອງບ້ານ ດັ່ງນັ້ນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງຂອງຫ້ອງຄົວຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫ້ອງຄົວທີ່ດີບໍ່ຄວນຕັ້ງຢູ່ໜ້າບ້ານຫລື ກາງບ້ານ ເພາະຈະຮັດໃຫ້ເງິນທອງຮົ່ວໄຫລໄດ້ໂດຍງ່າຍ ໂຊກລາບອາດຈະຖືກຄົນອື່ນເຂົາມາຍາດແຍ່ງໄປໄດ້.

ອ່ານຈົບແລ້ວ ນຳໄປເຮັດແລະແຊຣ໌ເກັບໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສົມດັ່ງໂຊກລາບແທ້ແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *