ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມາອັບເດດເຮືອນນ້ອງບົ້ງກືໃກ້ຈະໂບກແລ້ວໆ ເຟດໂຕເກົ່າໄໝຖືກແຮັກເຟດປີດບັນຊີເຟດຫາຍເລີຍ ຝາກທຸກຄົນແອດຫາເຟດໃໝ່ໄໝແດ່ເດີ.

ມາອັບເດດເຮືອນນ້ອງບົ້ງກືໃກ້ຈະໂບກແລ້ວໆເຟດໂຕເກົ່າໄໝຖືກແຮັກເຟດປີດບັນຊີເຟດຫາຍເລີຍ ຝາກທຸກຄົນແອດຫາເຟດໃໝ່ໄໝແດ່ເດີ.

ເພື່ອນຕີດຕາມການອັບເດດເຮືອນນ້ອງບົ້ງກືຕອນນີ້ເຮືອນນ້ອງໄກ້ຈະແລ້ວໆກຳລັງໂບກທາງໃນອີກ2ມື້ກະແລ້ວຫຼັງຈາກໂບກແລ້ວກະຕໍ່ນ້ຳຕໍ່ໄຟເຂົ້າໃຫ້ນ້ອງ ແລ້ວກະກຽມຊອກມື້ງາມຍາມດີຂື້ນເຮືອນໃໝ່ເລີຍ.

ດຽວແລ້ວສົມບູນຈະມາອັບເດດຍອດເງິນທັ້ງໝົດທີ່ປຸກເຮຶອນຫຼັງນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຊາບນຳກັນ.

ຝາກທຸກຄົນແຊໂພສນີ້ໃຫ້ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງເຫັນແດ່ ເພາະເຟດເກົ່າໄໝປິວແລ້ວ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button