ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຫັນເດັກນ້ອຍຢືນກາງທາງພຽງລຳພັງ ເວລາ1ໂມງກາງຄືນທ່ານຈະລົງໄປຊ່ວຍບໍ່ ?

ຖ້າຫາກທ່ານຂັບລົດກັບບ້ານຕອນ 01:00 ກາງຄືນ. ໃນຫົນທາງມືດທີ່ບໍ່ມີໄຟ ແລ້ວທ່ານເຫັນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ ຢືນຢູ່ກາງທາງ… ທ່ານຈະຈອດລົດ ຫຼື ບໍ່?

ເລື່ອງນີ້ເກີດຂື້ນທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ18/05/2021 ເວລາ 01:00 ກາງຄືນ ໃນຂະນະທີ່ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ອາຍຸ 29 ປີ ກຳລັງຂັບລົດກັບບ້ານ ແລ້ວພົບເຫັນເດັກນ້ອຍອາຍຸປະມານ 2 ປີ ຢືນຢູ່ກາງທາງ.

ລາວຕົກໃຈ ແລະ ຢ້ານວ່າມີໂຈນກຳລັງຈັດສາກເພື່ອປຸ້ນເອົາຊັບສິນ ແຕ່ລາວກໍ່ເລືອກທີ່ຈະຈອດເພື່ອລົງໄປເບິ່ງເດັກນ້ອຍ ( ເພາະມີກ້ອງໃນລົດໄວ້ບັນທຶກເຫດການ ) ລາວໄດ້ເອີ້ນຖາມບ້ານທີ່ຢູ່ແຖວນັ້ນ 1-2 ຫຼັງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຕື່ນເພາະອາດຈະນອນຢູ່ ລາວເລີຍເລືອກທີ່ຈະບີບແກລົດສຽງດັງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫຼາຍໆຄົນທີ່ຢູ່ບ້ານໃກ້ແຖວນັ້ນກໍ່ອອກມາເບິ່ງວ່າ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ? ແລະ ຮູ້ວ່າເປັນລູກຂອງໃຜ ລາວກໍ່ໄດ້ສົ່ງໂຕເດັກນ້ອຍໃຫ້ກັບພໍ່ແມ່ຄືນ…

ທັງທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍກໍ່ຍັງງົງວ່າ ລູກຕົວເອງອອກໄປຕອນໃດ ແລະ ອອກໄປໄດ້ແນວໃດ???

ພໍກັບມາລາວກໍ່ຍັງແປກໃຈທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍອອກມາໄດ້ແນວໃດ ເພາະລາວເອງກໍ່ມີລູກຊາຍອາຍຸ 2 ປີທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງໃຫ້ດີ, ທັນທີ ທີ່ຄລິບຖືກເຜີຍແຜ່ ລາວກໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ສື່ຂ່າວຕ່າງໆກໍ່ໄດ້ນຳຂ່າວໄປລົງໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຫາກພົບເຫດການແບບນີ້ຄວນມີສະຕິ ແລະ ຄິດຮອບຄອບກ່ອນຈະລົງຈາກລົດ ເພາະທາງອາດຕົກເປັນເຫຍືອຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີກໍ່ເປັນໄດ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button