ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທ່ານທີ່ໃຈບຸນແດ່ຕອນນີ້ແມ່ຂ້ອຍເຈັບຊື່ ນຈຽວອາຍຸ53ປີລາວເປັນພະຍາດເລືອດ.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳທ່ານທີ່ໃຈບຸນແດ່ຕອນນີ້ແມ່ຂ້ອຍເຈັບຊື່ ນຈຽວອາຍຸ53ປີລາວເປັນພະຍາດເລືອດ.

ໄຫຼລະບົບລະລາຍຕອນນີ້ນອນໂຮງໝໍເມືອງແອດຕ້ອງການເລືອດກຸບAດ່ວນໆ

ຂໍວອນເພືອນໆແລະທ່ານທີ່ມີເລືອດກຸບAຊ່ວຍບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍຊິວິດແມ່ຂ້າພະເຈົ້າແດ່ໂທ02055533845

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button