ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອນຳທຸກທ່ານ ທ່ານໃດ໋ຢູ່ສະຫວັນຈະເມືອຄຳມວ່ນມື້ນີ້

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອນຳທຸກທ່ານ ທ່ານໃດ໋ຢູ່ສະຫວັນຈະເມືອຄຳມວ່ນມື້ນີ້

ຖ້າເຫັນລາວຊວ່ຍເອົາລາວເມືອນຳແນ່ລາວຢາກເມືອຄຳມວ່ນ ບໍ່ມີໂທລະສັບບໍ່ຮູ້ຂ່າວວ່າລົດເມບໍ່ແລ່ນ ໄດ້ຕ່າງລົດມາແຕ່ສະຫວັນ

ຈົນຮອດເຊໂນ ມື້ນີ້ຂອ້ຍໄປສົ່ງນົກຢູ່ເຊໂນເຫັນລາວເລີຍເອົາລາວຕິດລົດມານຳຈົ່ນຮອດນາຊາຍ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button