ຂ່າວທົ່ວໄປ

ນັກຮຽນສະໄໝໃໝ່ ເມື່ອໂທລະສັບຖືກຢຶດ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ

ນັກຮຽນສະໄໝໃໝ່ ເມື່ອໂທລະສັບຖືກຢຶດ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ

ເມື່ອໂທລະສັບຖືກຢຶດ…ແຕ່ເກມຍັງບໍ່ຈົບ..ເຮັດແນວໃດພາລະກິດນີ້ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ?.

ສາຍເກມເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກນີ້.

Cr: ຜ່ອນອາລົມ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button