ຂ່າວທົ່ວໄປ

ກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວທາງສູນເຮົາມີເຂົ້າສານແຈກໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານ😊😊

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນເດີນທາງປອດໄພ

ຫຼັງຈາກກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວ

ຫຼັງຈາກກັກໂຕຄົບ14ວັນແລັວ

ທາງສູນເຮົາມີເຂົ້າສານແຈກໃຫ້ໄປກິນຢູ່ບ້ານ😊😊

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button