ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມເຊີຍ…! ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງດຶງສາຍໄຟທີ່ຕົກລົງຕັນທາງຂື້ນຊ່ວຍໃຫ້ລົດສັນຈອນໄປໄດ້

ຊົມເຊີຍ…! ມີແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງດຶງສາຍໄຟທີ່ຕົກລົງຕັນທາງຂື້ນຊ່ວຍໃຫ້ລົດສັນຈອນໄປໄດ້

ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍໆຄົນເອົາເລື່ອງເພດເລື່ອງຜູ້ຍິງ ມາເວົ້າຫລິ້ນຈົນເປັນປະເດັນ ກໍມີສຸພາບສະຕີທ່ານຫນຶ່ງ ຍອມເສຍເວລາ ພ້ອມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມບໍ່ປອດໄພຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສ່ວນລວມ ດຶງສາຍສຳມະປິທີ່ເຕື່ອຍຕົກຕັນລົດ

ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານສຸພາບບຸລຸດໄດ້ເດີນທາງຜ່ານໄປໄດ້ ພິກັດ ໄຟແດງສະຖານທູດຝຣັ່ງໃນຕອນແລງ ວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2021 ນວຈ

ຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມກ້າຫານຂອງຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ເພດຍິງເປັນເພດແມ່ ເພດທີ່ເບິ່ງຄືອ່ອນແອ ແຕ່ພວກເຂົາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ກ້າຫານ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button