Breaking News

ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງເງິນເດືອນສູງ6.000.000 ກີບ

ປະກາດໆ 📢 📢📢 ບໍລິສັດ ຫອມມາລາ ພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ປະກາດຮັບພະນັກງານມີດັ່ງນີ້:-ຮັບສະໝັກ ຫົວໜ້າຄຸ່ມງານພາກສະໜາມ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 5,000,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກໂຊເຟີລົດຈົກ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000 ຂຶ້ນໄປ-ຮັບສະໝັກຕຳແໜ່ງ ຫົວໜ້າຊ່າງ-ນາຍຊ່າງສ້ອມແປງ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 6,000,000 ຂຶ້ນໄປ

-ຮັບສະໝັກຊ່າງສ້ອມແປງທີມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານລະບົບວົງຈອນໄຟຂອງລົດ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ຂຶ້ນໄປ

+ ທັ້ງໝົດນີ້ແມ່ນ ອີງໃສ່ຜົນງານ, ຄວາມຊຳນານ ແລະປະສົບການຈາກເຮັດວຽກຕົວຈິງ

+ ມີອາຫານ 3 ຄາບ ແລະ ມີສະຖານທີ່ພັກເຊົ່າໃຫ້

+ ມີວັນພັກ ເຮັດວຽກ 14 ວັນ ພັກ 7 ວັນ

+ ມີວັນພັກປະຈຳປີໃຫ້

ເອກະສານຕິດຂັດມີ

1 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ

2 ສຳມະໂນຄົວ ຫລື ບັດປະຈຳຕົວ

3 ໃບປະກາດຈົບວິຊາສະເພາະ

4 ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ເອກະສານອືນໆ ທີກ່ຽວກັບໜ້າວຽກ

5 ໃບຂັບຂີ່ສຳ

( ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22 680 394 )( Email: hs.planner16@hotmail.com )

About admin

Check Also

ສາເຫດທີ່ຕົວເລກຫລຸດລົງ ຍ້ອນສັງຄົມຫັນໄປກວດຫາເຊື້ອແບບໄວດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ ລົງທະບຽນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຮູ້

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ລາຍງານ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2022 ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ປັດຈຸບັນ ມີຫລາຍຄົນ ຊື້ເຄື່ອງກວດແບບໄວມາກວດເອງ ແລະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.