ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແມ່ຢືມເງິນລູກສາວ5ພັນຢວນ ແຕ່ເຮັດສັນຍາເປັນ5ແສນຢວນ

ແມ່ຢືມເງິນລູກສາວ5ພັນຢວນ ແຕ່ເຮັດສັນຍາເປັນ5ແສນຢວນຊ່ວງບໍ່ດົນມານີ້ ເວັບໄຊນ໌ຕ່າງປະເທດໄດ້ເຜີຍເລື່ອງລາວຂອງຄອບຄົວໜຶ່ງ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ: ປ້າຫວັງມີລູກຊາຍ 2ຄົນ ແລະລູກສາວ1ຄົນ ແຕ່ລູກຊາຍທັງສອງຄົນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຈັກຄົນ ມີແຕ່ລູກສາວທີ່ພໍຈະເພິ່ງພາໄດ້.

ອາຍຸປ້າຫວັງກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນສຸຂະພາບກໍ່ຊຸດໂຊມອ່ອນເພຍລົງໄປຕາມການເວລາ ແຕ່ລູກຊາຍທັງສອງກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມາເບິ່ງແຍງແມ່ ລູກສາວຮູ້ວ່າແມ່ບໍ່ສະບາຍ ກໍ່ໄດ້ປຶກສານຳຜົວວ່າຄືຈະປ່ອຍໃຫ້ແມ່ຢູ່ເຮືອນຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ແທ້ຈຶ່ງຂໍກັບໄປເບິ່ງແຍງແມ່ ຜົວຂອງນາງກໍ່ເຂົ້າໃຈພ້ອມໃຫ້ລາວກັບໄປດູແລແມ່.

ລູກສາວກໍ່ໄດ້ໄປດູແລແມ່ຢ່າງຕັ້ງໃຈ ປ້າຫວັງບໍ່ສະບາຍຕ້ອງໄດ້ກິ ນ ຢ າປະຈຳແລະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ ຜູ້ເປັນລູກສາວກໍ່ໄດ້ໄປຂໍນຳອ້າຍກົກ ແຕ່ກະຖືກຕອບກັບມາວ່າ “ບໍ່ມີເງິນ” ແລະ ກໍ່ໄປຂໍກັບອ້າຍຜູ້ທີ່ສອງກໍ່ໄດ້ຄຳຕອບວ່າ “ກັບໄປຖ້າຢູ່ເຮືອນກ່ອນ ຖ້າມີເງິນແລ້ວສິສົ່ງໃຫ້

ແຕ່ກໍ່ມິດໄປ ແຕ່ທີ່ເວົ້າອອກມານັ້ນເພື່ອຈະໄລ່ນ້ອງສາວໃຫ້ກັບເຮືອນເທົ່ານັ້ນເອງ. ຄອບຄົວລູກສາວກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີຖານະລຳລວຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງໄດ້ໂທຫາຜົວໃຫ້ສົ່ງເງິນມາໃຫ້. ຜົວຂອງນາງໄດ້ເອົາໝູທີ່ລ້ຽງຢູ່ເຮືອນໄປຂາຍແລ້ວຝາກເງິນມາໃຫ້ 5000ຢວນ.

ປ້າຫວັງໄດ້ເວົ້າກັບລູກສາວວ່າ “ລູກເອີຍ ເງິນນີ້ແມ່ຈະບໍ່ເອົາຟຣີໆເດີ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາກູ້ຢືມ ໂດຍທີ່ຂຽນສັນຍາໃສ່ວ່າ ກູ້ຢືມ 500,000ຢວນ ພ້ອມເຊັນແລະຈ້ຳໂປ້ນຳ”

ລູກຊາຍທັງສອງຄົນກໍ່ຂາຍເຮືອນຂອງແມ່ໄດ້ລາຄາ 750,000ຢວນ ແລະກຽມຈະແບ່ງກັນສອງຄົນ. ນາຍບ້ານໄດ້ພາລູກສາວຂອງປ້າຫວັງມາຫາລູກຊາຍທັງສອງແລະບອກວ່າ “ແມ່ຂອງພວກເຈົ້າຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ບອກໃຫ້ລຸງມາຈັດການເລື່ອງທຸກຢ່າງ ລູກສາວເປັນຄົນກະຕັນຍູ ຮູ້ບຸນຄຸນ ສົມບັດຕ້ອງແບ່ງໃຫ້ລູກສາວສ່ວນໜຶ່ງ”

ລູກສາວຕອບວ່າ: “ແມ່ເອີຍແມ່ເປັນແມ່ຂອງລູກ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ລູກຄວນເຮັດ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ກູ້ຫຼືໃຫ້ຕິດໜີ້ໃດໆ”ແຕ່ຜູ້ເປັນແມ່ກໍ່ຍັງຢືນຢັນຄຳດຽວວ່າຕ້ອງເຮັດສັນຍາກູ້ ລູກສາວກໍ່ຕ້ອງຍອມຕາມໃຈແມ່ ແລະ ອີກ5ເດືອນຜ່ານໄປຜູ້ເປັນແມ່ກໍ່ໄດ້ຈາກໄປ.

ລູກຊາຍທັງສອງຕອບວ່າ “ລູກສາວທີ່ແຕ່ງງານອອກໄປແລ້ວກໍ່ປຽບເໝືອນກັບນ້ຳທີ່ສາດອອກໄປ ຕາມທຳນຽມຂອງໝູ່ບ້ານເຮົາສົມບັດຕ້ອງເປັນຂອງລູກຊາຍ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ໃຫ້ແມ່ຂຽນໜັງສືລະບຸໄວ້ຊັດເຈນນາຍບ້ານກໍ່ຮັບຮູ້ນຳແລ້ວຕອນນັ້ນ”ນາຍບ້ານຕອບ “ເລື່ອງນີ້ລຸງຮູ້ ແຕ່ມັນກະຕ້ອງມີລະບຸອີກວ່າ ຫຼັງຈາກແມ່ພວກເຈົ້າເສຍໄປ ໜີ້ສິນທັງໝົດກໍ່ຕ້ອງເປັນຂອງລູກຊາຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ແທນ ແມ່ນບໍ ?”

ລູກຊາຍທັງສອງກໍ່ງຶກຫົວ ຕອນທຳອິດລູກຊາຍຄິດວ່າແມ່ຕິດເງິນເລັກໜ້ອຍຄືຊິບໍ່ຫຼາຍປານໃດ ຫຼັງຈາກນັ້ນນາຍບ້ານກໍ່ໃຫ້ລູກສາວຈັບສັນຍາເງິນກູ້ອອກມາແລ້ວເວົ້າວ່າ: “ແມ່ຂອງພວກເຈົ້າຕິດເງິນລູກສາວ 500,000ຢວນ ເງິນນີ້ພວກເຈົ້າຕ້ອງເປັນຄົນໃຊ້ແທນ” ສຸດທ້າຍແລ້ວລູກຊາຍທັງສອງຕ້ອງໄດ້ເອົາເງິນໃຫ້ຜູ້ເປັນນ້ອງສາວ 500,000ຢວນ ສ່ວນອີກ 250,000ຢວນພວກເຂົາຕ້ອງແບ່ງກັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button