ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແມ່ນັ້ນຄືຜູ້ມີພະຄຸນ ຂໍ້ຄີດດີໆກ່ຽວກັບແມ່ ຢາກລູກໆໄດ້ອ່ານ ກ່ອນຈະບໍ່ແມ່ໃຫ້ເບີ່ງແຍງ

ຄົນທີ່ມີໂອກາດຄວນຈະດູແລແມ່ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ຢ່າຮູ້ຕົວໃນເມື່ອທີ່ສາຍເກີນໄປ ຢ່າເຄາະໂລງເອີ້ນແມ່ກິນເຂົ້າປາອາຫານ ມັນບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ .

ແມ່ນັ້ນຄືຜູ້ມີພະຄຸນ ຂໍ້ຄີດດີໆກ່ຽວກັບແມ່ ຢາກລູກໆໄດ້ອ່ານ ກ່ອນຈະບໍ່ແມ່ໃຫ້ເບີ່ງແຍງຂໍ້ຄິດດີໆ ກ່ຽວກັບແມ່ຢາກໃຫ້ລູກໆໄດ້ອ່ານກ່ອນຈະບໍ່ມີແມ່ໃຫ້ດູແລ

ເມື່ອຕອນທີ່ເຮົາເກີດ ຕ້ອງມີຜຸ້ຍິງຄົນໜື່ງ ໂອບກອດເຮົາດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍດ້ວຍຄວາມຮັກ ລາວຖືກເຮົາເອີ້ນວ່າແມ່ ລາວຜູ້ນີ້ເປັນຜູ້ທະນຸທະໜອມ ຫວັງແຕ່ພຽງລູກມີຄວາມສຸກ ກິນອື່ນ ຢູ່ສະບາຍ ນອນຫຼັບສະບາຍ ແຕ່ເກີດມາຍັງຍ່າງບໍ່ໄດ້ ຈົນເລີ່ມຍ່າງໄດ້ ແມ່ກໍຍັງປະຄອງຢູ່ບໍ່ຫ່າງ.

ຫວັງໃຫ້ລູກມີອານາຄົດທີ່ດີ ພໍ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເຖີງທາງບ້ານຈະອົດໆຍາກໆ ກໍຕາມຫຼາຍຄັ້ງດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງ ແມ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປຫຼີ້ນໄປທ່ຽວໂລເລ ແຕ່ບາງຄັ້ງດ້ວຍຄວາມເປັນເດັກນ້ອຍຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ກໍຮ້າຍແມ່ວ່າແມ່ບໍ່ຮັກ ວ່າແມ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈ ບໍ່ໃຫ້ລູກອອກໄປພົບໂລກໃໝ່ໆ ສັງຄົມໃຫມ່ໆ ຕັ້ງແຕ່ເຮົາຍັງນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ແມ່ເຮັດວຽກໜັກ ຫາເງິນ ເພື່ອ ສົ່ງລູກຮ່ຳຮຽນ

ບໍ່ວ່າເຮົາຈະໃຫຍ່ຊ່ຳໃດກໍຕາມ ແຕ່ແມ່ກໍບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດທີ່ຈະອຸ້ມຊູຊ່ອຍເຫຼືອເຮົາ ສະເໝີເມື່ອວັນນີ້ເວລາຜ່ານໄປ ເຮົາກະໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ຖ້າວັນນີ້ເຮົາຕ້ອງເບີ່ງແຍງລາວ ໃນເມື່ອເວລານີ້ເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງເພື່ອລາວໄດ້ ຖືວ່າໂຊກແລ້ວທີ່ມີແມ່ຍັງຢູ່ໃຫ້ເຮົາດູແລ ຕອບແທນບຸນຄຸນລາວ ທີ່ລາວເຄີຍລ້ຽງດູ ອູ້ມຊູເຮົາແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ຕອນນີ້ລາວກະເຖົ້າເລື້ອຍໆ ບາງຄັ້ງຄາວ ກໍອາດຈະຫຼົງໆລືມໆ ຖ້າວັນນີ້ຕ້ອງເບີ່ງແຍງລາວຄວນດີໃຈ ແລະ ດູແລຕອບແທນລາວຢ່າງເຕັມທີເທົ່າທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຕອນທີ່ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່.

ເມື່ອລາວຈາກເຮົາໄປແລ້ວ ເຮົາຈະບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ດູແລ ຕອບແທນລາວແລະ ຈະຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ຖ້າບໍ່ຕອບແທນບຸນຄຸນລາວ ບໍ່ດູແລລາວ ຕອນທີ່ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເມື່ອລາວເສຍໄປເຄາະໂລງໄປ ເອີ້ນກິນເຂົ້າປາອາຫານ ກໍບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງແລ້ວ ໄດ້ແຕ່ແນມເບີ່ງຮູບພາບ ໂລງສົບ ແລະ ກະດູກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ

ເຮົາພຽງສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງເຮັດບຸນສົ່ງຜົນບຸນໄປລາວເທົ່ານັ້ນສະນັ້ນເມື່ອຍັງມີແມ່ຢູ່ ແມ່ບົ່ນ ແມ່ຈົ່ມ ກະຢ່າລາວ ເພາະລາວຢາກໃຫ້ເຮົາໄດ້ດີ ເປັນຄົນດີ ມີອານາຄົດທີ່ດີ ລາວຈື່ງເວົ້າ ໃນຍາມລາວເຖົ້າ ໃຫ້ດູແລທ່ານ ແລ້ວຈະບໍ່ເສຍໃຈຝ່າຍຫຼັງແນ່ນອນ ທີ່ໄດ້ຕອບແທນບຸນຄຸນລາວຕອນລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button