ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ແມ່ນສາມາດເລີ່ມສັກ ເຂັມ 1 ຮອບທີ 2 ໄດ້.

ອັບເດດໃຫມ່ ວັນເສົາທີ່ 12/06/2021 ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ແມ່ນສາມາດເລີ່ມສັກ ເຂັມ 1 ຮອບທີ 2 ໄດ້ .

ໂດຍຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການການສັກ ຕັ້ງແຕ່ວັນອັງຄານ ທີ່ 15/06/2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ !

⭕️ ຕ່າງແຂວງ ແມ່ນສັກໄດ້ຢູ່ໂຮງໝໍ ແຂວງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button