ມາຮູ້ຈັກພະຍາດໂ ຄວິ ດສາຍພັນອັງກິດກັນເທາະ!!

ຂໍ້ມູນຈາກໂຮງຫມໍຈຸລາໆ(ປະເທດໄທ)
*ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19ໃນປະເທດໄທໃນຂະນະນີ້ແມ່ນສາຍພັນ B.1.1.7 ຫລື British variant.
(ມີການກວດ genome ຢືນຢັນແລ້ວ) ການລະບາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນ 30 ເຖິງ 50 % ທຸກຄົນຄວນລະວັງຕົວໃຫ້ເຕັມທີ່

ສັນຍານ Covid-19 ສະຫລຸບຈາກກະຊວງ ສທ ປະເທດໄທຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ສັງເກດໄດ້ຈາກ 4 ອາການເບື້ອງຕົ້ນຄື:

 1. ຕາແດງ
 2. ມີຜື່ນຕາມຮ່າງກາຍ
 3. ໄອແລະມີນ້ຳມູກ
 4. ມີໄຂ້

ອາການມື້ຕໍ່ມື້

ມື້ທີ່ 1-3

 1. ຄ້າຍຫວັດ
 2. ປວດໃນຄໍເລັກຫນ້ອຍ
 3. ບໍ່ມີໄຂ້, ບໍ່ເມື່ອຍ
 4. ກິນ/ດື່ມ ປົກກະຕິ

ມື້ທີ່ 4

 1. ເຈັບຄໍເລັກຫນ້ອຍ
 2. ເວລາເວົ້າຮູ້ສຶກເຈັບໃນຄໍ
 3. ໄຂ້ປົກກະຕິ 36.5°C
 4. ເລີ່ມມີອາການເບື່ອອາຫານ
 5. ເຈັບຫົວເລັກຫນ້ອຍ
 6. ຖອກທ້ອງອ່ອນໆ
 7. ອາການຄືເວລາເມົາ

ມື້ທີ່ 5

 1. ເຈັບໃນຄໍ ເວົ້າ_ເຈັບ
 2. ອ່ອນເພຍເລັກຫນ້ອຍ
 3. ມີໄຂ້ 36.5° -36.7°C
 4. ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຕາມຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ

ມື້ທີ່ 6

 1. ມີໄຂ້ 37 ° C+
 2. ໄອແຫ້ງ
 3. ເຈັບຄໍເວລາກິນ/ເວົ້າ
 4. ອ່ອນເພຍ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ
 5. ຫາຍໃຈຝືດບາງຄັ້ງຄາວ
 6. ຮູ້ສຶກເຈັບນິ້ວຕີນ/ມື
 7. ຖອກທ້ອງ/ຮາກ

ມື້ທີ່ 7

 1. ມີໄຂ້ 37.4° -37.8°C
 2. ໄອຕໍ່ເນື່ອງມີຂີ້ກະເທິ
 3. ເຈັບຕາມຮ່າງກາຍ/ຫົວ
 4. ຖອກທ້ອງຫນັກ
 5. ຮາກອອກ

ມື້ທີ່ 8

 1. ໄຂ້ສູງ 38°C+++
 2. ຫາຍໃຈຝືດ
 3. ໄອຕໍ່ເນື່ອງ
 4. ເຈັບຫົວ/ຂໍ້ຕໍ່ກະດູກ/ກ້າມເນື້ອ
 5. ລ່ອຍ ແລະ ປວດກົ້ນບໍ່

ມື້ທີ່ 9

 1. ອາການບໍ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫນັກຫນ້າໄປເລື້ອຍໆ
 2. ໄຂ້ສູງຫລາຍ
 3. ອາການຫນັກຂຶ້ນຫນັກ
 4. ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຫາຍໃຈ

ອາການໃນມື້ທີ່ 9 ຕ້ອງກວດເລືອດ ແລະ CT Scan ຫນ້າເອິກ

ເພື່ອປະໂຫຍດຮ່ວມກັນກະລຸນາshareຕໍ່🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *