ແຊບອກຕໍ່ “ຄົນທີເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື ຄົນຈົນ”

ເຊົ້ານີ້ໄດ້ບົດຄວາມຈາກຄົນໆຫນື່ງມາແບ່ງປັນຕໍ່ໃຫ້ເວລາອ່ານ. ແຈ໊ກ ໝ່າ ກ່າວໄວ້ວ່າ🔷

ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜື່ງຂອງປະເທດຈີນ ຊື່ວ່າ ແຈ໊ກ ໝ່າ, ຜູ່ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ອາລິບາບາ ເຄີຍຈົນມາກ່ອນ ສາມາດຂື້ນມາເປັນຜູ້ທີມີວິໄສທັດອັນກວ້າງໄກ ແລະ ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ.

“ຄົນທີເອົາໃຈຍາກທີສຸດຄື ຄົນຈົນ”

1. ຖ້າເຮົາໃຫ້ສິ່ງໃດແກ່ເຂົາຟຣີໆ…ເຂົາຈະຄິດວ່າ “ນີ້ເປັນກັບດັກ”

2. ຖ້າເຮົາບອກເຂົາໃຫ້ລົງທຶນນ້ອຍໆ…ເຂົາກໍ່ຈະບອກວ່າ ມັນກໍ່ໄດ້ກຳໄລໜ້ອຍ.

3. ແລ້ວບອກໃຫ້ເຂົາລົງທຶນຫຼາຍໆ…ເຂົາຈະບອກວ່າ “ບໍ່ມີເງິນ”

4. ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດສີ່ງໃໝ່ໆ…. ເຂົາບອກວ່າ “ບໍ່ມີປະສົບການ”

5. ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດແບບດັ້ງເດີມ… ເຂົາບອກວ່າ “ມັນເຮັດຍາກ, ມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ”

6. ບອກໃຫ້ເຂົາເຮັດທຸລະກິດເຄື່ອຄ່າຍສະໄໝໃໝ່… ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນເປັນທຸລະກິດຕ໋ອງໂຊ້, ບໍ່ຮູ້ຄົນຫຼາຍ, ເວົ້າບໍ່ເກັ່ງ…

7. ຍອກໃຫ້ເຂົາເປີດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ມັນຈົບທຶນ, ບໍ່ເປັນອິດສະລະ…

8. ບອກໃຫ້ເຂົາເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດໃໝ່ໆ…ເຂົາຈະບອກວ່າ ບໍ່ມີຄວາມສຳນານ….

ຄົນພວກນີ້ ມີສິ່ງທີຄືກັນ ຄື ມີຂໍ້ອ້າງ ແລະ ລົມກັນເລື່ອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ…”ເປັນຄົນທີ່ຄິດຫຼາຍກວ່າ ສາດສະດາອາຈານໃນມະຫາວິທະຍາໄລ” ” ແລະ ລົງມືເຮັດໜ້ອຍກວ່າ ຄົນຕາບອດ ເສຍອີກ ເພາະສະນັ້ນ, ເຮົາຄວນຄິດໃຫ້ໜ້ອຍ, ຄິດໃຫ້ເປັນ ແລ້ວລົງມືເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຢ່າງທຸ້ມເທ ແລະ ໃສ່ໃຈ. ປ່ຽນຈາກການນັ່ງຄິດເປັນເດືອນເປັນປີ ມາລົງມືເຮັດຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້ສາ.

👉👉ເຈົ້າເປັນຄົນ 1ໃນ 8ຂໍ້ນີ້ບໍ່❓

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.