ສຸດ​ແປກ​ ເດັກນ້ອຍເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ

ສຸດ​ແປກ​ ເດັກນ້ອຍເກີດມາພ້ອມກັບແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມ

ແປກແຕ່ຈິງ ມີເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ແຕ່ມີແຂ້ວ 1 ເຫຼັ້ມແລ້ວ

ໃຜຮູ້ວ່າຍ້ອນຫຍັງ ສາມາດອອກຄຳຄິດເຫັນໄດ້ເດິ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *