ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ…! ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ໂຮງແຮມ ລາວໂກເດັນ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້.

1, ຜູ້ບໍລິຫານ / ຜູ້ຈັດການ.

2, ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ.

3, ພະນັກງານເສີບ.

4, ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ.

5, ພໍ່ຄົວ/ ແມ່ຄົວ.

6, ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ.

7, ແມ່ ບ້ານ .

– ທຸກຕຳແໜ່ງຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

– ຕຳແໜ່ງ 1, 2, 3, 4 ສາມາດເວົ້າຫຼືຂຽນພາສາອັງກິດເປັນຢ່າງດີ.

ເບີໂທ: 021 951 555 , 951 666.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button