ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດເອົາປີ 2021 ເປັນປີສາກົນແຫ່ງການລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ.

ທ່ານ ຊິໂຮໂກະ ອະຊາດ້າ-ມິຢາກາວ້າ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການແຮງງານສາກົນ ປະຈຳພາກພື້ນ ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຍ້ອນຫຍັງເວລານີ້ ຕ້ອງເປັນເວລາ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງ

ເດັກນ້ອຍ 62 ລ້ານຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກ ແມ່ນເປັນແຮງງານເດັກ. ປະໂຫຍກນີ້ເປັນປະໂຫຍກທີ່ຂຽນງ່າຍ ແຕ່ຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ. ທ່ານກຳລັງເວົ້າເຖິງ ເດັກນ້ອຍ 62 ລ້ານ ຄົນ. ຂໍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງເບິ່ງວ່າຕົວເລກນີ້ມັນຫລາຍຊໍ່າໃດ – ເວົ້າໂດຍຫຍໍ້ ຕົວເລກນີ້ແມ່ນຈຳນວນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 14 ປີ ຂອງສາມປະເທດ ຟິລິປິ້ນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂຮມເຂົ້າກັນ. ໃນນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍ 28 ລ້ານຄົນແມ່ນເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອັນຕະລາຍ, ເຮັດວຽກສ່ຽງໄພຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ທຸກໆວັນ, ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່, ວຽກກະສິກຳ ແລະ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.

ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຕເລກທີ່ກ່າວມານີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍ່ເປັນພຽງແຕ່ເດັກນ້ອຍທຳມະດາ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງ, ຄວາມໄຝ່ຝັນຢາກມີອະນາຄົດ.

ທ້າວ ມິ້ນມິ້ນ ເປັນເດັກ ຜູ້ທີ່ໄປເລາະເກັບຫີນຫຍົກ ຢູ່ບໍ່ນໍ້າຂີ້ຕົມ ແຕ່ລາວມີຄວາມຝັນທີ່ຈະຊື້ເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງ; ຊ່າຮິດ ເປັນເດັກ ຜູ້ເລາະເກັບກະຕຸກຢາງ ຈາກກອງຂີ້ເຫື້ຍອ ແຕ່ມີຄວາມປາຖະໜາຢາກມີສຶກສາ; ແລະ ບີຕີ້ ເປັນເດັກນ້ອງ ຜູ້ທີ່ນັ່ງຫຍິບເຄື່ອງ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ແຕ່ມີຄວາມຝັນຢາກເປັນທ່ານຫມໍ.

ເມືອ່ໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບອັນໃຫ່ຍຫລວງໃຫ້ແກ່ກ່ານສຶກສາຮໍ່າຮຽນຂອງເດັກ, ຕໍ່ກັບການສ້າງທັກສະຕ່າງໆຂອງເດັກ ລວມໄປເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເດັກໃນອະນາຄົດ ທີ່ຈະຂ້າມຜ່ານວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ, ຮຽນໜັງສືບໍ່ຈົບ ແລະ ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ.

ການໃຊ້ແຮງງານເດັກແມ່ນການລັກຂະໂມຍເອົາອານາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຈົມຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ”.

ການທີ່ຍັງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້. ດັ່ງທີ່ທ່ານ ກາຍ ໄຣເດີ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: “ ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໃນສັງຄົມ.

ຂ່າວດີແມ່ນ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ, ໃນທົ່ວໂລກເດັກນ້ອຍເກືອບ 100 ລ້ານຄົນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກຈາກການເປັນແຮງງານເດັກ, ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກປະຈຸບັນໃນທົ່ວໂລກ ຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່ 152 ລ້ານຄົນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວເລກຈະຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ, ແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການກັບໄປເປັນແບບເກົ່າໄດ້ຄ່ອຍໆປະກົດຕົວຂຶ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ດ້ວຍສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້, ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຕ່າງໆໄດ້ປິດການຮຽນການສອນ, ຄວາມທ້າທາຍຂອງການຮຽນທາງໄກ ແລະ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງເສດຖະກິດ, ເດັກນ້ອຍຫລາຍຄົນອາດຈະຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຈາກໂຮງງານ ແລະ ໄປເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ວຍຫາລາຍໄດ້ມາຈຸນເຈືອຄອບຄົວ.

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ປະກາດເອົາປີ 2021 ເປັນປີສາກົນແຫ່ງ ເພື່ອລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ. ເຊິ່ງຈະໄດ້ປະກາດຕົວເລກໃໝ່ຂອງແຮງງານເດັກໃນທົ່ວໂລກ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ ໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງງານເດັກ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ເຫັນແນວໂນ້ມການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະຍັງສືບຕໍ່.ໃນການເປີດຕົວຂອງປີສາກົນທົ່ວໂລກ ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາເຄືອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ລັດຖະບານຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວທະວີບ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງກອນສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນພາຍໃນປີ 2021 ນີ້ ແລະ ສົ່ງສັນຍານທີ່ຈະແຈ້ງວ່າການລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແມ່ນສາມາດເປັນໄປໄດ້.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງປີນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍຮັບມື ແລະ ລິເລີ່ມດຳເນີນການໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ 8.7 ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ນັ້ນກໍ່ຄື “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຮີບດ່ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈິງຈັງ ເພື່ອລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ, ສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ແຮງງານແບບຂ້າທາດສະໃໝໃໝ່ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ, ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບແບບໂຫດຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ລວມໄປເຖິງການຈັດຫາ ແລະ ນຳໃຊ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃນກອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ ພາຍໃນປີ 2025 ແລະ ການສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮູບແບບ.

ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນທີ່ວ່າ “ ລົງມື ນຳໃຊ້ມາດຕະການເພື່ອຢຸດຕິການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ“ ບັນດາລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ພ້ອມໃຈກັນຕັ້ງໜ້າມູ່ງໝັ້ນປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາ ເພືອ່ເປັນແນວທາງໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ປີ 2025.

ຈາກປະສົບການໃນປີຜ່ານມາ ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ເພື່ອຈະໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກຕ້ອງໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ, ຕ້ອງມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີງົບປະມານໃນການປະຕິບັດ. ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນການທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫລາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ, ສະໜອງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຕໍ່ທຸກຄົນ, ແລະ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ.

ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງບັນດາລັດຖະບານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ໃຫ້ສົ່ງເສີມການປູກຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ແລະ ແບ່ງປັນແນວທາງປະຕິບັດ ແລະ ຖອດຖອນປະສົບການ – ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ລະດັບສາກົນ. ໃນຕະຫຼອດປີນີ້ ຈະມີບັນດາເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆເພື່ອໂຄສະນາວຽກງານນີ້ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແຕ່ລະລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ.

ວຽກດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກ ພັນທະມິດຂອງເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍືນຍົງ ເປົ້າໝາຍ 8.7, ສັນຍາຮ່ວມມືກັນທົ່ວໂລກເພື່ອສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ, ການນຳໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານແບບຂ້າທາດສະໃໝໃໝ່. ພັນທະມິດ ແມ່ນເຮັດວຽກຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບ 22 “ປະເທດຄູ່ຮ່ວມທາງ “, ລວມມີປະເທດ: ເນປານ, ສີລັງກາ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ຟິຈິ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ, ແລະ ອີກກວ່າ 200 ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອເລັ່ງການປະຕິບັດ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີແກ້ໄຂຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໂດຍນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່. ມີຄວາມຈຳເປັນຫລາຍທີ່ຈະຕ້ອງພັດທະນານະວັດຕະກຳເຫຼົ່ານີ້ ກັບບັນດາໂຮງຮຽນ, ຄອບຄົວ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຕ້ອງຮັບຟັງສຽງຂອງເດັກນ້ອຍໄປພ້ອມໆກັນ.

ປີສາກົນນີ້ ໄດ້ເປີດໂອກາດອັນດີພິເສດ ໄດ້ດຶງເອົາບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານມາຮ່ວມມືກັນ, ແລະ ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ນຳເອົານະວັດຕະກຳຕ່າງໆທີ່ໄດ້ພິສຸດແລ້ວນັ້ນມາສູ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ.

ແນ່ນອນວ່າ ບໍ່ມີສູດສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງ; ການຮັບມືຕໍ່ບັນຫາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນໄປຕາມແຕ່ລະ ສະຖານະການ ແລະ ແວດລ້ອມທີ່ຍັງມີການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກຢູ່. ທຸກໆການຈັດຕັ້ງປະບັດ- ບໍ່ວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ຫລື ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ – ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພືື້ນຖານສຳຄັນໃຫ້ທັງໂລກ ທີ່ເດັກນ້ອຍສາມາດໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກໃນໄວເດັກຂອງເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນຊວນ ບັນດາທ່ານ ມາຮ່ວມກັນລົງມືປະຕິບັດໃນມື້ນີ້. ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໃຫ້ໝົດສິ້ນໄປພາຍໃນປີ 2025 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ILO in Lao PDR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button