ສັກວັກຊິນ ຊີໂນແວດ ເສຍຊິວິດ ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ຕາມການລາຍງານຂ່າວຂ່າວຊ່ອງວັນ ປະເທດໄທລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຍີງອາຍຸ 36 ປີ ໄດ້ສັກວັກຊິນ ຊີໂນແວດ ວັນທີ່26 ພຶດສະພາ .

ເມື່ອສັກແລ້ວມີອາການປວດແຂນແບບເບົາບາງແລ້ວກັບມາເຮືອນ ກໍມີອາການໜັກຈົນເສຍຊິວິດເວລາຕໍ່ມາ ວັນທີ່ 10 ມິຖຸນາ 2021.

ແຕ່ປະເທດໄທຖ້າສັກວັນຊີນແລ້ວຕາຍຈະຈ່າຍຄ່າ 400.000 ບາດ ເທົ່າກັບ 120 ກວ່າລ້ານກີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *