ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄືບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ່າໄຟ້າຟ້າເຮືອນຂ້ອຍ ເດືອນກ່ອນເສຍ63,322ກີບ ມາເດືອນນີ້ຄືຫລາຍກວ່າເກົ່າຫລາຍເທົ່າແທ້

ຄືບໍ່ເຂົ້າໃຈຄ່າໄຟ້າຟ້າເຮືອນຂ້ອຍ ເດືອນກ່ອນເສຍ63,322ກີບ ມາເດືອນນີ້ຄືຫລາຍກວ່າເກົ່າຫລາຍເທົ່າແທ້

ຕັ້ງວ່າ253,279ກີບ #ເສຍສູງສຸດແມ່ນ60-70ພັນກີບ ອະນີ້ເປັນຍ້ອນຫຍັງໃຜຮູ້ບອກແນ່ວິທີເບິ່ງບິນຄ່າໄຟຟ້ານີ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button