ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ດວງມັນແຮງ ຂຸດບັດໄດ້ຍົນ ລຸ້ນ H130

ການຂຸດບັດທີ່ໄດ້ຍົນ Helicopter ລຸ້ນ H-130 ທີ່ປະເທດ ອິນເດຍ ສັ່ນເປັນເລື່ອງຈິງບໍ່?

ຖ້າເປັນຈິງຄິດວ່າຜູ້ນັ້ນເປັນໝື່ງໃນຕື້ເບີເຊັນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Helicopter.

ຢາກຟ້າວຄິດເລື່ອງບໍ່ດີໃຫ້ admin ເດີມ ເພາະຂ່າວນີ້ເອົາມາຈາກຕ່າງປະເທດເທົ່ານັ້ນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button