ຂ່າວທົ່ວໄປ

⚠️⚠️ເຕືອນ​ ຫ້າມບັນທຸກໜັກເກີນທີ່ຄາດໄວ້, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລົດທ່ານຈະເປັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້.

⚠️⚠️ເຕືອນ​ ຫ້າມບັນທຸກໜັກເກີນ ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນລົດທ່ານຈະເປັນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້.

ການໄປໃສມາໃສບໍ່ຕ້ອງປະມາດເດີພີ່ນ້ອງ ວ່າລົດຈະໄປໄດ້ທຸກບ່ອນ.

ທີີມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button