ແຊ໌ຣບອກຕໍ່! ແມງຊະນິດນີ້ມີຜິດ ຮ້ າ ຍແຮ ງ ໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງກັນແດ່

ແຊ໌ຣບອກຕໍ່! ແມງຊະນິດນີ້ມີຜິດ ຮ້ າ ຍແຮ ງ ໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງກັນແດ່

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອແນ່ຖ້າຜູ້ໃດມີຮາກໄມ້ ຢ່າດີໝູ່ຂ້ອຍຖືກແມງອັນນີ້ຄົບໄດ້6ມື້ແລ້ວອາການຍັງຊໍ້ານີ້

ແມງຊະນິດນີ້ມີຜິດ ຮ້າຍແຮງ ໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງກັນແດ່

ແຊ໌ຣບອກຕໍ່ ເອົາບຸນ

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *