ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເກີດເຫດງົວຄັນກົ້ນ ເອົາກົ້ນໄປຖູເສົາໄຟເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແປງຕົກລົງມາລະເບີດ

ເກີດເຫດງົວຄັນກົ້ນ ເອົາກົ້ນໄປຖູເສົາໄຟເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແປງຕົກລົງມາລະເບີດ

ງົວຄັນກົ້ນ ເລີຍເອົາກົ້ນໄປຖູກັບເສົາໄຟຟ້າ ຈົບລົງທີ່ໝໍ້ແປງໄຟຕົກລົງມາລະເບີດ ບ້ານໄຟດັບຫຼາຍກວ່າ 800 ຫຼັງ.

ເຫດເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນເຂດ South Lanarkshire ປະເທດ ສກ໋ອດແລນ ທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນໃນ 3 ໝູ່ບ້ານກວ່າ 800 ຫຼັງເຮືອນຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ໂດຍຕົ້ນເຫດມາຈາກອາການ “ຄັນກົ້ນ”

ຂອງງົວສາຍພັນ Limousin Bull ອາຍຸ 4 ປີ ທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ເສົາໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນຟາມຊ່ວຍເກົາໃຫ້…ແຕ່ຄືຈະແມ່ນເກົາແຮງເກີນໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໝໍ້ແບ່ງໄຟຟ້າຕົກລົງມາ ແລະ ລະເບີດຕູ້ມ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button