ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ ຮ້ອນໆ ສົດໆ ຖ້ວມແລະພັດເຮືອນຫລາຍຫລັງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ດ່ວນ ຮ້ອນໆ ສົດໆ ຖ້ວມແລະພັດເຮືອນຫລາຍຫລັງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ນ້ຳຫ້ວຍນອງ ບ.ວຽງພັດທະນາ ມ.ຜາອຸດົມ ຂ.ບໍ່ແກ້ວ 14/6/2021

ໜ້າເປັນຫ່ວງເດີທຸກລະວັງ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button