ມື້ນີ້ໄທຍັງໜັກ ໂ ຄວິ ດມື້ວານ 1,543 ຄົນ ມື້ນີ້ 1,582ຄົນ

ວັນທີ່ 15 ເມສາ ປີ 2021 ເມື່ອເວລາ 11 ໂມງ ປະເທດໄທລາຍງານວ່າການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃໝ່ 1,582 ຄົນ ຜູ້ປ່ວຍສະສົມ 39,035 ຄົນ ຮັກສາດີ 28,383 ຄົນ ບັງຮັກສາຢູ່ ແມ່ນ 10,555  ຄົນ ເສຍຊິວິດ ເພີ່ມ 0 ຄົນ ຜູ່ເສຍຊິວິດລວມທັງໝົດ 97 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດໂຄວິດລາຍໃໝ່ ໃນວັນທີ 15 ເມສາ 2021 ຈໍານວນ 1,582 ຄົນດັ່ງນີ້.ຜູ້ຕິດໂຄວິດລາຍໃໝ່ ຈາກການເຟົາລະວັງ ແລະ ລະບົບບໍລິການ 921 ຄົນ.ຄົ້ນຫາຜູ້ຕິດເຊື້ອເຊີງຣຸກໃນຊຸມຊົມ 656 ຄົນ.ຜູ້ຕິດເຊື້ອຈາກຕ່າງປະເທດ 5 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *