Breaking News

ດ່ວນ​ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ​ລາວ​ ແຈ້ງການ ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ

ແຈ້ງການເຖິງ: ພະນັກງານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ລູກຄ້າ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເລື່ຶອງ ການສິ້ນສຸດ ການເປັນພະນັກງານຂອງ ນາງ ພອນນະພາ ໂຫຼວົງແສງ.

ຕາງຫນ້າ ຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບ ນາງ ພອນນະພາ ໂຫວົງແສງ ອະດີດ ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ (Teller) ປະຈໍາຢູ່ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊໍາເຫນືອ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງມີຜົນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ພົ້ນອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ທັນທີ.

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາໃດໆຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນນາມພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2001 ເປັນຕົ້ນໄປ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ.

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ

ເຫດລົດຂົນໝາກໄມ້ປີ້ນ.ຕອນບ່າຍຄ້າຍແລງ ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2022,ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ເຂດປາກມອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ທຸກຄົນປອດໄພ. … …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.