ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ​ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ​ລາວ​ ແຈ້ງການ ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານ

ແຈ້ງການເຖິງ: ພະນັກງານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ, ລູກຄ້າ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ເລື່ຶອງ ການສິ້ນສຸດ ການເປັນພະນັກງານຂອງ ນາງ ພອນນະພາ ໂຫຼວົງແສງ.

ຕາງຫນ້າ ຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ຊາບວ່າ: ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບ ນາງ ພອນນະພາ ໂຫວົງແສງ ອະດີດ ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ (Teller) ປະຈໍາຢູ່ຫນ່ວຍບໍລິການ ຊໍາເຫນືອ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງມີຜົນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ພົ້ນອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຂອງທະນາຄານ ທັນທີ.

ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທໍາໃດໆຂອງຜູ້ກ່ຽວ ໃນນາມພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2001 ເປັນຕົ້ນໄປ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button