ຂ່າວທົ່ວໄປ

ງານເຂົ້າອີກແລ້ວພີ່ນ້ອງ..!! ບ້ານ ພະຂາວ ຕິດໂຄວິດ ເປັນຄອບຄົວ 5 ຄົນ ໃນມື້ດຽວ.

ຜູ້ໃດທີ່ ຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ ໃຫ້ມີສະຕິແດ້ດີ້.

ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນປອດໄພເດີ້.

ຜູ້ໃດທີ່ ຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ ໃຫ້ມີສະຕິແດ້ດີ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button