ພາຍຫລັງນໍ້າຖ້ວມ ສິ່ງທີ່ເຫຼືອໄວ້ ແມ່ນຂີ້ຕົມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ

ພາຍຫລັງນໍ້າຖ້ວມ ສິ່ງທີ່ເຫຼືອໄວ້ ແມ່ນຂີ້ຕົມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ. ວັນທີ 15-16.06.2021 ປະຊາຊົນ ທະຫານ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.

ເຂດບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປຸ້ມລຸມກັນ ອອກມາທໍາຄວາມສະອາດ ມ້ຽນມັດເຄື່ອງໄຊ້, ລ້າງ ແລະ ກໍາຈັດຂີ້ຕົມ ອອກຈາກເຂດບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ.

ຂໍເປັນກໍາລັງແຮງໃຈ ໃຫ້ທຸກໆຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈົນຜ່ານຜ່າ ເຫດການຮ້າຍນີ້ ໄປໄດ້ໂດຍໄວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.