Breaking News

ຝູງແມງມຸມ ບຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ຂອງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນທີ 15.06.2021

🕷 ຝູງແມງມຸມ ບຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ຂອງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນທີ 15.06.2021

ພາຍຫຼັງເກີດເຫດການນໍ້າຖ້ວມ ໃນ 1 ອາທິດກ່ອນໜ້າ,

ຝູງແມງມຸມ ດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຮັງ ແລະ ໄຍແມງມຸມ ຈໍານວນຫຼາຍ ປົກຄຸມໄປເປັນບໍລິເວນກ້ວາງ ເພື່ອດັກກິນແມງໄມ້.

ໃນເວລາດຽວກັນ, ຢູ່ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ຍັງເກີດການລະບາດຂອງໜູ

ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າ ຕໍ່ໄປ ຈະແມ່ນ ການລະບາດຂອງງູ ເພື່ອມາກິນ ໜູ ຕາມຫ່ວງໂສ້ອາຫານ.

ພາບຂ່າວຈາກ: World Forum ແລະ 3aw.au

About admin

Check Also

ສຸດຍອດ ! ນັກບິນ ອາຍຸ 19 ປີ ຂັບເຮືອບິນເດີນທາງອ້ອມໂລກຄົນດຽວ ດ້ວຍເວລາພຽງ 5 ເດືອນ

ສຸດຍອດ ! ນັກບິນ ອາຍຸ 19 ປີ ຂັບເຮືອບິນເດີນທາງອ້ອມໂລກຄົນດຽວ ດ້ວຍເວລາພຽງ 5 ເດືອນ !!!ເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ (24 ມັງກອນ 2022)Zara Rutherford …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.