ຊົມເຊີຍ ລາວ-ໄອເຕັກ ກຽມເລີ່ມສັກວັກຊີນ ຈັດແຈງ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງດີແລ້ວ

ຊົມເຊີຍ ລາວ-ໄອເຕັກ ຕຶກເກົ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມສັກວັກຊີນວັນທີ່17/06/2021 ຍົກເວັ້ນວັນເສົາທິດ ຈັດແຈງ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄວ້ແລ້ວ

ໃນການກະກຽມສະຖານທີ່ ແລະ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ

ທຸກຄົນທີ່ໄປສັກ ກໍຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດ້ວຍ

ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນໂຊກດີ

ພາບ: Putty Shyyavongsha

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.