ແຈ້ງຂ່າວ! ຈຸດສັກຢາວັກຊິນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ

ແຈ້ງຂ່າວ! ຈຸດສັກຢາວັກຊິນ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ລາວ-ຫວຽດ ໄດ້ປິດຮັບຄົນເຂົ້າສັກແລ້ວຕອນເຊົ້າມື້ນີ້.

ເນື່ອງຈາກ ຄົນມາຫຼາຍແຕ່ເຊົ້າ. ໃຫ້ທ່ານມາໃໝ່ ມື້ຕໍ່ໄປ.

ລາຍງານ ເວລາ 10:55 – 17/6/2021

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *