ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ ອານຸມັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ໂດຍແບ່ງເປັນ5ຊ່ວງ

ທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ປາກເຊ ອານຸມັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ໂດຍແບ່ງເປັນ5ຊ່ວງ.

1,ນະຄອນຫຼວງ-ແຂວງບໍ່ລິຄຳໄຊ ຄວາມຍາວ127,6ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.008,25 ລ້ານໂດລາ

2,ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ-ແຂວງຄຳມ່ວນ ຄວາມຍາວ 198,9ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.832,72 ລ້ານໂດລາ.

3,ແຂວງຄຳມ່ວນ-ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄວາມຍາວ 116,9 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ1.024,40ລ້ານໂດລາ.

4,ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ-ສາລະວັນ ຄວາມຍາວ135,2 ກິໂລແມັດ ມູນຄ່າ 1.235,82 ລ້ານໂດລາ.

5,ແຂວງສາລະວັນ-ຈຳປາສັກ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບເລື່ອງໄລຍະທາງ ແລະ ມູນຄ່າໃນການກໍ່ສ້າງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.