ພິທີ ມອບ-ຮັບ ເຮືອນໃໝ່ ໃຫ້ນ້ອງບົ້ງກື ແລະ ພໍ່

ສຳເລັດແລ້ວເຮືອນນ້ອງບົ້ງກື ການຊ່ວຍຍ້າຍເຄື່ອງ ຈາກເຮືອນຫຼັງເກົ່າມາຢູ່ເຮືອນໃໝ່ ກະເລືອກມື້ຂື້ນຢູ່ເລີຍ

ຂໍຂອບໃຈ ເອື້ອຍຝ້າຍ ແລະ ທີມງານເອື້ອຍຝ້າຍ ທີມາຊ່ວຍວຽກໃນມື້ນີ້

ຕ້ອງຂອບໃຈບໍລິສັດ DREAM Design ຊື້ສີພ້ອມອຸປະກອນ.

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.