ຊົມເຊີຍ ຜູ້ໃຈບຸນເຫັນວ່າແມ່ເອົາມາຂາຍ 3.000.000 ກີບ ກໍ່ເລີຍ ອອກມາຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີ

ເດີນທາງໄປຊ່ວຍຄົນອານາຖາບໍ່ມີເງີນປົວແມ່ເລີຍມາເລາະຂ າ ຍລູກ.

ໄດ້ຮັບໂທລະສັບດ່ວນວ່າມີຄົນມາເລາະຂາຍລູກນ້ອຍແປດເດືອນຢູ່ຕະຫລາດ ບໍ່ມີເງີນປົວແມ່.

ຕອນນີ້ກຳລັງຈະໄປຊ່ວຍແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ທຸກຄົນຮູ້ເດີວ່າເຫດການເປັນແນວໃດແທ້ (ຄືສິມຶດແປດດ້ານແລ້ວຈັ່ງເລາະຂາຍລູກ)😢

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.