ປະກົດການທາງດາລາສາດ ປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2021

ປະກົດການທາງດາລາສາດ ປະຈຳເດືອນມິຖຸນາ 2021 ເປັນ.

“ວັນຄີດສະມາຍັນ” (Summer Solstice) ເຊີ່ງ.

ຈະມີກາງເວັ້ນດົນນານທີ່ສຸດໃນຮອບປີ.

ຂໍ້ມູນ: NARIT

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *