🇱🇦🇺🇸 ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຄວິດ 19 ມູນຄ່າ 71,000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

🇱🇦🇺🇸 ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຄວິດ 19 ມູນຄ່າ 71,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ໂຫຼດຂຶ້ນເຮືອບິນໂບອິ້ງ C-17 ທີ່ຈະບິນຈາກຮາວາຍ

ມາຍັງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ໃນການຕໍ່ສູ້ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19.

NOW sending COVID-19 relief supplies to Laos! About $71,000 worth of supplies have been loaded into a C-17 in Hawaii,

to travel all the way over to Laos to help Lao PDR track and control the spread of COVID-19 within its borders. U.S. Indo-Pacific Command Defense POW / MIA Accounting AgencyU.S. Embassy Vientian

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *