ມາແລ້ວ! ສາຍການບິນລາວສະກາຍເວໃຫ້ບໍລິການ 4 ແຂວງພາກເໜີຶອລາຄາຖີຶກ ອ່ານກ່ອນຈ່ອງປີ່

ສາຍການບິນລາຄາຖືກຈາກລາວສະກາຍເວຕອນນີ້ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມແລ້ວ ເລີ່ມອອກສູ່ນ່ານຟ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຖຸລະຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຢາກມານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຈອງປີ້ໄດ້ເລີຍນັບແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສຳລັບເສັ້ນບິນຂອງລາວສະກາຍເວທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມປະກອບມີ ແຂວງຫົວພັນ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະແຂວງອຸດົມໄຊ.

ແຕ່ທຸກຄົນທີ່ຈະອອກເດີນທາງໃນໄລຍະນີ້ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບ 2 ເຂັມ ແມ່ນສາມາດເດີນທາງໄດ້ເລີຍ

ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ສາມາດເດີນທາງໄດ້ແຕ່ຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ

ເອົາເປັນວ່າການເດີນທາງໃນຊ່ວງນີ້ອາດຫຍຸ້ງຍາກແດ່ແຕ່ກໍຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຮ່ວມເປັນເຈົ້າການນຳກັນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພະຍາດທີ່ແສນໂຫດຮ້າຍນ້້ນລະບາດສູ່ຊຸມຊົນຜູ້ບໍລິສຸດອີກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.