ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສຸດຍອດຫຼາຍ…!!! ສະໝຸນໄພ ແກ້ພະຍາດໂລກມະເຮັງຮ້າຍໄດ້ ດ້ວຍວິທີງ່າຍ…

ສະໝຸນໄພຊະນິດນີ້ແກ້ໂລກພະຍາດມະເຮັງຮ້າຍພຽງນຳມາຕົ້ນກິນທຸກວັນຄວນມີຢູ່ໃນສວນຫຼັງບ້ານ ຊັບພະຄຸນຫຼາກຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາແນະນຳສະມຸນໄພແກ້ມະເຮັງເປັນເລື່ອງຈິງທີ່ຄົນເຄີຍເປັນມະເຮັງທີ່ຄໍ 1 ຄັ້ງ ມາເຮັງທີ່ຕ່ອມລູກໝາກ 1 ຄັ້ງ ຮັກສະໃຫ້ຫາຍຂາດ.

ປັດຈຸບັນຫາຍເປັນປົກກະຕິລວມທັງພີ້ນ້ອງອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງພາຍໃນ 5 ປີ ທຸກຄົນຫາຍດີໝົດ ພວກເຮົາຈຶ່ງເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນຈຶ່ງຖາມມີວິທີຮັກສາແນວໃດ ຈິງຈູ່ສ່າຍ ແກ້ມະເຮັງໄດ້,ຜັກຈິງຈູ່ສ່າຍ ທີ່ໃສ່ກັບຕົ້ມເລືອດໝູແກ້ມະເຮັງໄດ້.

ເລື່ອງຜັກຈິງຈູ່ສ່າຍແກ້ມະເຮັງ ຜົມວິໃຈຂອງ ດຣ. ໄລ໌ ສະແດງເຖິງ ສານ ( qinghaosu )ຫຼືສານ ( artemisinin ) ປະສົມປະສານກັບຣາຕຸເຫຼັກ ( ທີ່ເຊວມະເຮັງຕ້ອງການ ) ເຈາະຈົງຊຶມຜ່ານຜະໜັງຂອງເຊວເຂົ້າພາຍໃນເພື່ອທຳ

ລາຍເຊວມະເຮັງ ປະກອບກັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການຢືນຢັນຈາກຜູ້ປ່ວຍຫຼາຍຄົນທີ່ຮັກສາໂຕເອງໂດຍການດື່ມນໍ້າຄັ້ນ ຈິງຈູ່ສ່າຍ ( ສົດໆ ) ທຸກວັນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2-3 ເດືອນ ຈຶ່ງພໍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຈິງຈູ່ສ່າຍ ຮັກສາໂລກມະເຮັງໄດ້ແທ້.

ວິທີເຮັດນໍ້າຈິງຈູ່ສ່າຍແກ້ມະເຮັງ

– ນຳໃບ ຈິງຈູ່ສ່າຍ ມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດຈັກ 2-3 ນໍ້າ ( ຫຼີກລ້ຽງການປູກໂດຍໃຊ້ຢາກຳຈັດແມງໄມ້ )

– ຄັ້ນເອົານໍ້າອອກມາກິນເຊົ້າ-ແລງກ່ອນອາຫານ ປະມານ 1 ຊມ ມື້ລະ 3 ຄັ້ງ.

– ນຳໃບ ຈິງຈູ່ສ່າຍ 1 ກຳມື ມາປັ່ນຫຼືຕຳ.

– ໂດຍການກິນນັ້ນໃຫ້ກິນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 2-3 ເດືອນ ຈະສາມາດຕ້ານທານກັບເຊວມະເຮັງໄດ້ ສານທີ່ມີໃນຕົ້ນ ຈິງຈູ່ສ່າຍຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ຮັກສາໂລກມະເຮັງດີຂຶ້ນ.

ໂດຍຈະກ້າປູກໃນແປງດິນຫຼືກະຖັງກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ຕັ້ງໄວ້ບ່ອນຮົມມີແດດເລັກໜ້ອຍຄວນປູກແບບປອດສານພິດບໍ່ຄວນໃສ່ປຸ໋ຍເຄມີຫຼືຣໍໂມນເຄມີ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄວນຫາປຸ໋ຍຈຸລິນຊີຊະນິດອອກລິດເຢັນດີທີ່ສຸດ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button