ຂໍໃຫ້ຜ່ານໄປດ້ວຍດີເດິ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມື້ທີ່ ງຽບໆ ທີ່ສຸດ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນມື້ທີ່ ງຽບໆ ທີ່ສຸດ..

ວຽງຈັນ ໃນມື້ທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ.. ຂໍໃຫ້ຜ່ານວິກິດຄັ້ງນີ້ໄປໂດຍໄວ

ພວກເຮົາຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ຫລື ໜ່ວຍງານທີ່ປະຕິບັດງານ ໃນການຢຸດຢັ້ງການແຜ່ລະ ບາ ດຂອງໂລກ Covi d-19 ໃນຄັ້ງ ນີ້ທຸກຄົນ

ວຽງຈັນ ໃນມື້ທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ.. ຂໍໃຫ້ຜ່ານວິກິດຄັ້ງນີ້ໄປໂດຍໄວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *