ອຸບັດຕິເຫດລົດວີໂກ້ເສຍຫລັກປີ້ນ(ທາງເຮັດໃໝ່) ເຊໂນ-ຫລັກ35

(ທາງເຮັດໃໝ່) ເສ້ນທາງເຊໂນ-ຫລັກ35 (ບ້ານພີນ) ( ຄົນບ້ານຫລັກ35)

ອຸບັດຕິເຫດລົດວີໂກ້ເສຍຫລັກປີ້ນ

ສ່ວນຄົນຂັບບາດເຈັບນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ

ລາຍລະອຽດ​ຈະ​ລາຍງານ​ພາຍຫຼັງ​

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.